Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D APK

No rating yet

đánh giá và đóng góp những ý kiẠn của bạn để đội ngũ lập trình viên... [readmore]


⇣ Download APK (27.79 MB)

This is an original APK file direct fetch from google play. It is safe to download and free of any virus.

Version 2.2
Update
Size 27.79 MB
Category Strategy
Developer Áo 3 Lỗ
Downloads ↓ 51
⇣ Download APK (27.79 MB)

This is an original APK file direct fetch from google play. It is safe to download and free of any virus.

File Infos

License type Free
Version 2.2
Size 27.79 MB (29137378)
Filename game4d.conechcon.GameBienCat_7_29137378.zip
Requirement 6.0 and up
Type app
Category Strategy
Package name: game4d.conechcon.GameBienCat
Slogan: đánh giá và đóng góp những ý kiẠn của bạn để đội ngũ lập trình viên

APK Permissions


‣ android.permission.INTERNET
‣ android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
‣ android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
‣ android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
‣ android.permission.RECORD_AUDIO
‣ android.permission.BLUETOOTH
‣ android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS
‣ android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
‣ android.permission.WAKE_LOCK
‣ android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
‣ android.permission.READ_PHONE_STATE
‣ android.permission.READ_LOGS
‣ android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE


APK used Features


‣ android.hardware.location.gps
‣ android.hardware.location
‣ android.hardware.touchscreen
‣ android.hardware.touchscreen.multitouch
‣ android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct
‣ android.hardware.location.network
‣ android.hardware.bluetooth
‣ android.hardware.microphone
‣ android.hardware.wifi

Screenshots (7 images)

Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D screenshot 1 Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D screenshot 2 Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D screenshot 3 Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D screenshot 4 Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D screenshot 5 Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D screenshot 6 Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D screenshot 7

About Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D APK

Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D poster
Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D APK version 2.2 poster

Latest update [menu]


Version 2.2 updated.

Description [menu]


cách chơi tương tự như những game đã có trước đây, chỉ việc bấm nút xóc,sau đó đặt cược tiền và bấm nút mở nắp là chúng ta đã có thể trải nghiệm một không khi lễ hội ngày xuân ngay trên chiẠc điện thoại di động của mình. Còn chần chừ gì mà không nhấn nút để tải ngay
game mang tính chất giải trí cao. Mọi hành vi sử dụng vào mục đích cờ bạc chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Tải bau cua 2022 về trải nghiệm, đánh giá và đóng góp những ý kiẠn của bạn để đội ngũ lập trình viên chúng tôi hoàn thiện trò chơi này 1 cách tốt nhất.

How to install Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D APK for Android [menu]


Download Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D APK file (game4d.conechcon.GameBienCat_7_29137378.zip) from SameAPK.com, then follow these steps:

Update Phone Settings

 • Go to your phone Settings page
 • Tap Security or Applications (varies with device)
 • Check the Unknown Sources box
 • Confirm with OK

Go to Downloads

 • Open Downloads on your device by going to My Files or Files
 • Download Split APKs Installer (SAI)
 • Download and unzip file you already downloaded (game4d.conechcon.GameBienCat_7_29137378.zip)
 • Open Split APKs Installer and follow steps on this app.
 • Tap Install when prompted, the APK file you downloaded will be installed on your device.

How to install Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D APK on Windows 7/8/10 or MAC PC? [menu]


Download Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D APK file(game4d.conechcon.GameBienCat_7_29137378.zip) from SameAPK.com to your PC (ex: /Users/xxx/Downloads/(game4d.conechcon.GameBienCat_7_29137378.zip)), then follow these steps:

Using Emulator:

 • Download And Install one Emulator Softwares (Ex: Bluestacks, GenyMotion, NoxPlayer)
 • Download and unzip file game4d.conechcon.GameBienCat_7_29137378.zip.
 • Using ADB or Split APKs Installer same as install for Android.

Bau Cua Moi 4D _ Bau Cua 5D APK Pros & Cons [menu]


Pros
 • This app is safe, it's not require high risk permissions
 • Compatible with 32 bit device (most Emulator using 32bit arch CPU)
 • Compatible with 64-bit device (some android device and current Bluestacks)

Cons
Everything is good.


New GamesComments

No comment Yet.